MULTICLAIR, ARITMA ÇÖZÜMLERİNİ;

KALİTEYLE SUNUYOR

TEKNOLOJİYLE ÜRETİYOR

TASARRUFLA SAĞLIYOR


Multiclair olarak, doğanın doğadan aldığımız ilhamın karşılığını vermek, yaşam döngüsüne ekonomik, işlevsel ve teknolojik çözümler üretmek için buradayız.

DOĞA KİRLİLİĞİNE TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ

Multiclair, tüm insanlığa ev sahipliği yapan dünyamızın yaşam kaynakları için kirletici unsur teşkil eden tehditlere karşı ekonomik, işlevsel ve yüksek teknolojik arıtma sistemleri üreten ve satışını üstlenen bir Firmadır.

ARITMA SİSTEMLERİ

Multiclair Arıtma Sistemi, elektroflokülasyon (elektrokoagülasyon) prensibiyle çalışan ileri bir arıtma teknolojisidir. ”E&E” prosesini kullanarak evsel ve endüstriyel atıksuların arıtımını ve geri kazanımını yapan bir atıksu arıtma sistemidir.

İŞLEVSEL TEKNOLOJİ

Multiclair arıtma sistemlerinin sağladığı kurulum alanındaki tasarruf, düşük yatırım ve işletme maliyeti, kurulum süresinin kısalığı Firmamızı özel kılmakta, diğer arıtma sistemlerini geride bırakmaktadır.

ÇEVRESEL FARKINDALIK

Multiclair, üretilemeyecek tek şeyin yaşam kaynakları olduğu gerçeğinden hareketle, insanlığın temel yaşam kaynaklarını tehdit eden kirletici faktörlerin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır.

PRATİK ÇÖZÜMLER

Multiclair bünyesinde, hızlı ve efektif arıtma yapan “E&E” prosesi ile köyler, mahalleler, küçük ölçekli yerleşim yerleri (üniversiteler, yurtlar, askeri birlikler, siteler, hastaneler, AVM vs.) gibi alanlara yüksek kapasiteli arıtma sistemleri kurulabilmektedir.

Multiclair Arıtma Tesisleri /2016