HAKKKIMIZDA TEKNOLOJİ KULLANIM ALANLARI ANALİZLER AVANTAJLAR

KATALOĞUMUZU İNDİRİN / DOWNLOAD OUR CATALOG

KULLANIM ALANLARI

EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

İLERİ ARITMA SEVİYESİ: Şehirlerimizden kaynaklanan evsel atıksuların arıtımını en son teknoloji ile yapan bir sistemdir. Tesislerimizde kötü koku, tehlikeli ve bertarafı zorunlu olan çamur problemleri yaşanmaz.

KÜÇÜK ALAN İHTİYACI: Alternatif (klasik, paket, biyolojik, kimyasal, membran vs.) arıtma sistemlerine göre % 90 daha az kurulum alanına ihtiyaç vardır.

KISA SÜREDE KURULUM İMKANI: Alternatif (klasik, paket, biyolojik, kimyasal, membran vs.) arıtma sistemlerine göre çok daha kısa sürede kurulum imkanı.

YATIRIM MALİYETİ: Alternatif (klasik, paket, biyolojik, kimyasal, membran vs.) arıtma sistemlerine göre, yatırım maliyeti % 30-40 daha ucuzdur.

İŞLETME MALİYETİ: İşletme maliyeti alternatif (klasik, paket, biyolojik, kimyasal, membran vs.) sistemlere göre % 40-50 daha ucuzdur. Alternatif arıtma sistemlerine nazaran çok az personele gereksinim vardır. Her işletim vardiyası için tek kullanıcı personel yeterlidir.

ÖRNEK İŞLETME GİDERLERİ:

1 M3 suyun arıtımı için gerekli olan enerji sarfiyatı: 0,30-0,50 kw

1 M3 suyun arıtımı için gerekli olan sarf malzemelerinin maliyeti: 0,04.- TL.

ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Yüksek organik ve inorganik kirli atıklar, ağır metallerle kirlenmiş atıklar, krom elementleri, toksinler, bakteriler, deri endüstrisi, tekstil endüstrisi, kağıt fabrikaları ve gemi ve limanlardan kaynaklanan yüksek kirlilikteki sintine suları endüstriyel atıksu kavramı içerisinde yer alan kirlilik çeşitleridir. (E&E) prosesli atıksu arıtma teknolojisini kullanılan MULTICLAIR arıtma sistemleri ile endüstriyel atıksu kirliliği AB normlarına uygun bir şekilde arıtılmaktadır.

TEKSTİLDE RENK VE KİRLİLİK GİDERİMİ

Tekstil endüstrisinden kaynaklanan atıksulardaki renk giderimini sürdürülebilir ve düşük maliyetle sağlayan yegane proses (E&E) prosesidir. (E&E) prosesli atıksu arıtma teknolojisini kullanan Multiclair Arıtma Sistemleri ile tekstil endüstrisi atıksularındaki hem endüstriyel kirlilik hem de AB normlarına uygun renk giderimi sağlanmaktadır.

Multiclair Arıtma Tesisleri /2016