lineerslide
  • Evsel atıksu arıtma tesisleri,
  • Atıksu terfi merkezleri,
  • Endüstriyel atıksu arıtma tesisleri,
  • İçme suyu arıtma tesisleri,
  • Kullanma ve sulama suyu tesisleri giriş yapıları
  • Kanallardan ve boru hatlarından gelecek kaba ve ince malzemelerin ebatlarına göre dizayn edilebilir
  • Kanal genişliği 0,80- 3.5 mt alınabilir farklı debilere uygun olarak boyutlandırılabilir
  • Aşırı yük ve sıkışmalara karşın mekanik tork ve yük sensörleri ile korunabilir
  • Elektrik motorları ve dişliler yük altında uzun süre çalışabilir
  • Mevcut tesislere ve inşaa halindeki tesislere kolayca monte edilebilir

Kanal ya da boru hatlarının üzerine monte edilebilen doğrusal mekanik ızgaralar su seviyesine veya zaman rölesine bağlı olarak çalışabilir. Kanal içinden gelen yüzen, sürüklenen 3 mm. den büyük partiküller, ızgara üzerinde ve tırmıklar ile üst kısma taşınır. Taşıma esnasında organik kirlilikten arındırmak için duşlama sisteminden geçer ve üst kısmında konteyner boşaltma ağzında yerçekimi etkisi, ters tırmık ve fırça vasıtası ile ızgara yüzeyi temizlenir. Toplanan malzemeler toplama konteynerine aktarılır.

ÜRÜN SERİ NO ADER-KT 0101
ÜRÜN ADI Kaba-İnce (Kompakt) Izgara
GÖVDE MATERYALİ Aısı 304
KAPASİTE ( – )* m3/saat
FİLTRELEME ÇAPI 100–150 µ
BANT HIZI ( – )* m/dk
MOTOR GÜCÜ ( – )* kW
MOTOR BESLEMESİ Ac 380 V
KORUMA SINIFI Ip 55
OTOMASYON Sensör Kontrollü
BANT TEMİZLEME Otomatik
* Projeye ve atık su debisine  bağlı olarak değiştirilebilir.
* H, W, L Projeye göre değiştirilebilir.

Multiclair Arıtma Tesisleri /2016